Jezírka Foliová

Princip: U uměle vybudovaných vodních ploch dbáme hlavně na stálost hladiny jezírka. U fóliového máme 100 % jistotu nepropustnosti. Vkládá se do předem z 98 % vytvořeného a vyhlazeného vyhloubení. Tato skutečnost je velmi důležitá. Veškerá nerovnos bude kazit konečný dojem. Pod fólii se vkládá Geo – textil proti průrazu od ostrých částí. Nejedná se jen o zapomenuté sklo. I kusy betónu, jež jsou součástí budoucího jezírka (schody, přepážky) je potřeba pokrýt Geo – textilem. Fólie s dá koupit v celku (podle velikosti svařená z menších plátů) anebo se svařuje přímo do vyhloubeného prostoru.
 

Velikost fólie : pro výpočet množství fólie je několik způsobů.
1. (2 x max. hloubka + šířka jez.) x (2 x max. hlouka + délka jez.) = m2 - k tomu je potřeba přičíst na každou stranu 40 cm na zahnutí do země. Když zopakuji vzoreček, je to povrch otevřené krabice. Obr. č. 14

 


Obr. č. 14 – výpočet pro č. 1


2. druhý pomocný výpočet můžete provést pouze po vykopání a upravení jezírka. Vezmete manželce šňůru na prádlo, nebo manželka vaše horolezecké lano a vložíte jej do výkopu. Kopírujete tvar na šířku + přidáte 30 cm na založení, stejně i na délku. Vynásobíte a jdete kupovat, nebo voláte na číslo 736 759 280. Obr. č. 15

Obr. č .15 – výpočet pro č. 2

 


3 . třetí výpočet je nejpřesnější. Pracovník svařuje přímo na míru. Používá veškeré odřezané kousky k dalšímu navařování. Odpad je minimální.Vám se doma nehromadí zbytky pěkné fólie a hotové jezírko vypadá lépe.
Pokud zvolíte 1. nebo 2. variantu pro výpočet, zakoupíte velkou plachtu fólie, dochází při složitějším tvaru jezírka při pokládání fólie k jejímu mohutnému řasení. Pouze teplejší počasí částečně pomůže v nerovném boji s “faldy“ . Ty vadí jen na pohled a při provádění následných čištění. S tím se smiřte. Pouze při navařování fólie v díře docílíte rovného povrchu bez záhybů.
Okraje: dokončení okrajů provedeme po napuštění . Při napouštění fólie stále pracuje a může se stát, že Vám i dostatečný přesah „uteče“ a malér je na světě. Zajištění je naznačeno na obr. č. 16

Obr. č 16 – zakončení fólie

 


Fólie + náklady:
tloušťka 1 mm ANTR. 285,- (G- textil,fólie,práce,zálivka)
tloušťka 1,5 mm ANTR. 375,- (G- textil,fólie,práce,zálivka)
G – textil 300g/m2 38,- /m2 - barva černá
svařování fólie 190,- / hod.
ostatní práce 160,- / hod.
auto 5,- / km
auto + vozík 7, - / km


Barva fólie: většinou barva antracit. Jsou i požadavky na světlejší barvu. Ale sediment postupem času zanáší sv. barvu a naopak zvýrazňuje špínu.
Přírodní jezírko.: jde o přírodou řízené jezírko. Veškeré nečistoty zůstávají pod hladinou. Všechno listí, nafoukané nečistoty,odumřelé části rostlin projdou rozkladným procesem, uloží se na dně a následně jsou využity jako potrava rostlin. Pokud množství tohoto kalu s dusičnany přesáhne únosnou mez, dojde k zelenání vody, kvašení, zapáchání . . . . .. Je-li vše v rovnováze, čistá voda Vám dovolí podívat se na dno v hloubce 1 – 2 m. Elektr. energie není potřeba. Čas od času žádoucí redukce rostlin. Obr. č. 17

 


Obr. č. 17 – usazení sedimentu

 


Čistička: pokud její velikost bude dostačující, varianta pro zaručeně čistou vodu. Nutnost elekřiny.
Rozdělení čističek průmyslově vyráběných :
- mechanické – odstraňuje pouze volně plovoucí částice
- biologické – zde pracují bakterie, zamezení vtoku velkých částic
- mech. biologické – předfiltr(skimr) + bio médium(molitan)
- gravitační – nutné čerpadlo na odčerpání přefiltr. vody zpět
- tlakové - uzavřené, nad hladinou jezírka, voda teče zpět sama
- Pohyb vody : potůček či splávek utvořite pomocí čerpadla, hadice, sběrné nádoby, fólie , obkladového materiálu + rostlin. Svah Vám jistě pomůže, na rovině budete více modelovat a měřit vodováhou. Provedete nucený oběh vody. Rychlost proudění řeší čerpadlo s šířkou potoka. Varianta potoka v zahradě v poslední době nabírá na popularitě. Obr. č. 18

 


Obr. č. 18 – cirkulace vody

 Krajové zóny: vodní hladinu ohraničenou rostlinami je potřeba zohlednit již při plánování. Květináč podložený cihlou vše neřeší. Klidně se převrhne. Ale pokud je již kraj připraven od začátku (hloubka, osazovací jamka, zábrana pro kamínky),pak vše zapadne příjemně do celku.
Náhrada krajové zóny: když tůň nemá potřebné břehy, existuje řešení. Spočívá v navaření kapes (fólie), nebo zhotovení z kokosové rohože a zavěšení na žádaný okraj. Obr. č. 19

 


Obr. č. 19 – krajové zóny

 


Život v jezírku: příroda sama zavítá do nového jezírka. Vážky, žáby, čolci, později v sedimentu nitěnky a co je nejdůležitější - vodní blechy. Ty beru jako prvotřídní čističe stojatých vod.
Vážky - nakladou vajíčka do mělké vody, larva pak několikrát převlékne kabát a po dvou letech odlétne. Žije v jezírku.
Žába – přiskáče od sousedů, naklade kouzelný hrozen vajíček a ztratí se. Z vajíček vylíhlí pulci do konce prázdnin opustí teritorium.
Čolci – opět pošlou sousedi anebo je přiláká opravdu čistá voda u Vás. Zjara nakladou vajíčka, vylíhlé larvy párkrát změní svůj vzhled i způsob dýchání, až nakonec zamění žábra za plíce a vylezou ven. Žijí jako plazi, na zimu zalezou a zjara je máte zase v jezírku.
Nitěnky – červená drobná žížalka okupující dno jezírka. Neplave, jen prohrabává sediment. Napomáhá rozkladnému procesu. Na dně žije stále, dokud není odklizená čistumilným člověkem. Ptáci a jejich trus přinesl nitěnku do vašeho jezírka.
Vodní blechy (perloočky) – smekám před nimi. Nebraňte jim v práci. Opět je někdo přinesl nebo vítr zapracoval. Bezva čistí vodu – na princip se zeptejte spíše odborníka. Množí se hojně v periodických vlnách v návaznosti na potravu - prvoci a mikroorganismy.Takže pracují i přes zimní období.

Rostliny: jako lidé tak i vodní rostliny mají různé nároky na své zázemí. V tomto případě jde o množství a hloubku vody potřebné k životu. Člení se do několika zón pro výsadbu:
- zóna trvale vlhká 0 cm vody
- zóna bahenní 0 - 10 cm vody
- zóna mělké vody 10 – 50 cm vody
- zóna hluboké vody více než 50 cm vody

Od každé zóny jen namátkou pár zástupců :

- zóna trvale vlhká:

Blatouch bahenní Caltha palustris
Ostřice Carex
Kakost bahenní Geranium palustre
Kosatec sibiřský Iris sibirica
Bezkolenec rákosovitý Molinia arundinacea

- zóna bahenní :

Puškvorec trávolistý Acorus gramineus
Kosatec žlutý Iris pseudacorus
Vrbina penízková Lysimachia nummularia
Máta vodní Mentha aquatica
Orobinec nejmenší Typha minima

- zóna mělké vody:

Šmel okoličnatý Butomus umbelatus
Prustka obecná Hippuris vulgaris
Vachta trojlistá Menyanthes trifoliata
Modráska srdčitá Pontederia cordata
Šípatka širolistá Sagitaria latifolia

- zóna hlub. vody:

Voďanka žabní Hydrocharis morsus-ranae
Leknín Nymphaea
Plavín štítnatý Nymphoides peltata
Stulík žlutý Nuphar lutea
Řezan pilolistý Stratiotes aloides

Substrát: vše se sází do jílovitého substrátu, nahoru kamenivo. Volně, do košíků, větších nádob, nebo do připravených otvorů k tomu účelu zhotovených v různých částech jezírka. Jistá náhrada za substrát je rašelina. Ostatní směsi můžou mít velký obsah živin, a tak dostanete do jezírka plno základu pro tvorbu řas. Opatrně a pozor !! U leknínů se doporučuje při sázení vložit tyčinku s pomalu se rozpoštějícím hnojivem. Nesmí se ale dotýkat kořenů.

Rybí osádka: pro čerstvě osázené jezírko nedoporučuji vložení ryb. Jistě k sobě patří, jenže utvořená eko rovnováha musí být natolik silná, aby ještě utáhla likvidaci nečistot z osádky ryb. Složitý úkol. Proto oželte po dobu prvního roku pohled na živou rybu ve vašem jezírku. A pokud neodoláte, volte 2 – 3 ryby a druh držící se u hladiny.

Údržba: odlovení zapomenutého listí, kontrola rostlin, dopuštění vody

Problémy:
- zeleně zakalená voda - zamezit přísun živin
- úbytek vody v jezírku - hledat díru
- není vidět voda přes rostliny - protrhat zeleň
- ztrácí se čerstvě vykvetlé lekníny -trhá je soused pro svou ženu
- ozobané listy leknínů - hladové ryby
- uvolněné rostl. na hladině - odlovit kapry Koi
- občas zezelená voda - občas dodáte mnoho živin

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Rojal - Jezírka Kostelec Okrajová 477 Zlín-Kostelec 76314 Mapu najdete v sekci O nás 736 759 280