Jezírka Jílová

Princip: hodně přírodě podobné jezírko. Ale nedokážu posoudit chování jílu pod vodní hladinou – kalení vody, měkkost dna při vstupu do vody, těsnost a propustnost, možnost sázení rostlin ? …

Náhled provedení: do vykopaného teoretického jezírka se pokládají na geo – textil zakoupené jílové díly . Pro představu 50 x 25 x 8 cm smotané do role . Váhu neurčím. Při slabších vrstvách je nutné přeplátování. Další důležitá skutečnost je, že se vše provádí s minimální technickou pomocí. V podstatě ručně – pokládka, nošení na místo i vlastní hutnění (žabou). Pro ukončení kapilárou ohněte poslední krajový kus směrem nad hladinu. Zabezpečte proti deformaci a opět zhutněte . Na závěr opět geo – textil a zasypat 15 – 30 cm vrstvou kamínků.Obr. č. 21

Obr. č. 21 – jílové jezírko

 

Důležité: při výkopu počítejte s vloženou vrstvou (25 – 40 cm). Sklon břehů max 180 , nebo 1 : 3 délkově. (1m výška a 3 m délka) Při prudším sklonu dojde k oddělení jílu od podloží a jeho sesutí.

Cena: cenovou kalkulaci na připravený jíl k pokládání připravuji. Jelikož se jíl dodává zpracovaný podle požadavku, levné to nebude….
 

Vyhledávání

Kontakt

Rojal - Jezírka Kostelec Okrajová 477 Zlín-Kostelec 76314 Mapu najdete v sekci O nás 736 759 280