Průtoková kořenová čistička bez přepážek - „Koč. bez p.“

Princip: pracuje podobně jako„Koč.s p.“, je méně pracná na zhotovení, účinnek je o něco menší díky kratší aerobní cestě a je spíš klidnější ve své práci. Pokud budete čekat nějaké zvukové efekty zurčící vody, tak ani zde se jich nedočkáte. Vše se odehrává pod povrchem.
Tvar: i na tvaru záleží. Obdélník je zažitý u většiny lidí. Na zahradě lépe zapadne ovál, ledvina, kapkový tvar. A proč vlastně řešíme tvar? Kvůli účinnosti. Pusťte vodu z kohoutku. Od svého výtoku se začíná rozšiřovat do vějíře. Přirozený transport v přírodě. Čističky u vtoku užší a u výtoku širší. Tvary komplikované v sobě ukrývají mnoho stojatých míst, ve kterých život zahnívá a degeneruje. I tento problém se dá vyřešit. A to lepším a propracovanějším rozvodem přítoku. Obr. č. 12

 


Obr. č. 12 – přítoky do čističek

 Důležité:
veškerá voda musí být schovaná pod vrstvou kameniva pro zamezení kladení komářích a jiných larev. Kolem 4 cm nad hladinou.
Osázení: osázení proveďte podle obrázku. Mějte stále na paměti, že kořeny jsou ta pracující většina. Kamenivo je opora pro rostlinu a ještě se v něm zadržují nečistoty. „Koč.bez p.“ je používána při filtraci u domácích jezírek, proto dbejte na estetiku výsadby. Kosatce, které kvetou, snad nemají konkurenci. Při plánování myslete na výškový nárust rostlin.Přece nechcete na zahradě vysokou obludu z rákosu. Obr. č. 13

 


Obr. č. 13 – kořenový systém


Připomínka: u všech čističek se setkáváte se ztrátou průchozí vody. Důvody jsou rozmanité. Odpar rostlinami, vysycháním. Pokud máte pocit, že někde něco netěsní, zavřete odtok a zaplavte celou čističku vodou 3 cm nad kamínky. Nechte pár dní v klidu. Pokud je hladina stálá, můžete slavit (v opačném případě hledejte dírku a nebo kapilární únik vody). Po bujarých oslavách opět uveďte čističku do chodu a nastavte hladinu na obvyklou výšku.

Kapilára: název pro fyzikální jev, při kterém je voda nasávána vzlínavostí materiálu (hadra, hustší kořenový systém) a pak dále transportována přes okraj zlomu do okolí. Drobnost ?? 70 % případů úniku vody. Pro své ověření vyzkoušejte. Do kbelíku napusťte vodu. Na okraj položte hadru, která bude jedním koncem ve vodě a druhým viset dolů. Zanedlouho je voda na podlaze. Kapkání či transport běží stále ! ! ! Ve dne v noci.

Hodnocení: - jednoznačně favorit. Při zvolení optimálního tvaru, osázení a velikosti k účinnosti nebude zklamán ani zadavatel, ani kolemjdoucí a ještě budete radostně spát.
 

Vyhledávání

Kontakt

Rojal - Jezírka Kostelec Okrajová 477 Zlín-Kostelec 76314 Mapu najdete v sekci O nás 736 759 280