Záplavová kořenová čistička - „Zákoč“:

Princip: pracuje na principu rozkladu pevných částic obsažených ve filtrované vodě. Dále za podpory O2 (aerobní proces) dodávaného kořeny do celého systému (hloubka kořenů) k rozložení chemickému. A následně vstřebávání rostlinou, která tyto složky potřebuje pro svůj růst.
Důležité: aerobní – pracovní zóna je v těsném okolí kořenového systému. Proto ty různě hluboko kořenící rostliny. Obr. č. 1

Obr. č. 1- užitečná práce rostlin


Techn. data: „Zákoč“ je buď hloubená díra obdélníkového tvaru v poměru 2:1 k délce a nebo plocha ohraničená hrází, vyložená geotextílíí a na ní svařená fólie min. tloušťky 1 mm.Všechny kanalizační průchody jsou dělány na těsno spec. průchodkami proti průsaku. Svahy jsou zafóliované výš a obložené zatravňovacími panely pro časově neomezené vrstvení. Sklon břehu je omezen pouze vlasní námahou na údržbu. Vyhněte se kolmým stěnám. Mráz a jeho rozpínavost dělají škody. V části nad vodní hladinou dochází k drolení podloží, sesuvu a tím k borcení fólie. Obr. č. 2

 

 


Obr. č. 2 – správnost břehů


Důležité: pod veškeré kamenivo na fólii je nutné dát proti průrazu opět geo – textil. 300 – 500 g/m2.
Náplň: složení a rozložení kameniva je popsáno v následujícím. Spodní partie hrubší kámen(frakce 32 – 64). Zajišťuje ukládání sedimentu. Horní vrstva jemnější(frakce 16 – 32) opora pro kořenový systém. Obr. č. 3

 

 


Obr. č 3 – rozložení kameniva

 Zásada: je dobré mít dvě i více nádrží vedle sebe, nebo za sebou pro střídavé odstavování. Přitékající pevné podíly mají průběžně zarůstat a prorůstat a tak dochází k rozkladu, který nebude zapáchat. Obr. č. 4

 


Obr. č. 4 – propojení filtrací

 

 

Důležité: sediment může být hrubšího charakteru (pevné částice do 10 % objemu), rozdrcený kalovým čerpadlem a přitéká na povrch.Pro vlastní vyústění přítoku tekutiny je potřeba spíše hadici, která zabezpečí rovnoměrné rozmisťování přítoku do různých stran. Tímto způsobem zamezíme hromadění sedimentu při výtoku a tím i následným ucpáním tohoto výtoku. Varianta spíš pro jaro – léto – podzim. V zimním období není ošetřeno zamrznutí výtoku. Před chladným obdobím možnost zvýšení hladiny zatopením - ochrana rozkladných baktérií. Obr. č. 5

 

 


Obr. č. 5 - horní přívod

 

 Konstrukce: další možnost je spodní rozvod trubkami, jež jsou vyústěny nad kamenitý zásyp. Doporučuji průměr 100 – 150 mm. Zde je potřeba většího tlaku na přepravu znečištěné vody. Obr. č. 6

 

 


Obr. č 6 - spodní přívod

 

 Konstrukce: sběrná trubka je položená na protilehlé straně od přítoku, úplně vespod a zasypána hrubým kamenivem. Kvůli vtoku přefiltrované vody je opatřena otvory o prům. 5 mm po celé horizontální délce. Konce jsou zazátkované. Průchod přes fólii spec. svírací průchodkou. Obr. č .7

 


Obr. č. 7 - vtok do dna

 

 

Konstrukce: regulační odtoková šachta je z PP s víkem a v ní flexibilní přepad pro regulaci odtoku (nejjednodušší hadice + řetízek).
Výsadba: vysazení proveďte podle velikosti“ Zákoče“ hustější, ne každá rostl. se ujme), dbejte na hloubku, do které rostlina bude a může kořenit.
Orobinec Širokolistý (Typha Latofilia) V. až 4m. koř.cca 30-40cm.
Zblochan Vodní (Glyceria Maxima) V. až 3m. koř. cca 20 cm zapl. do 50 cm
Chrastice Rákosovitá (Phalaris Arundinacea)V.až 3m. koř.cca 20-30 cm – max. 50 cm
Rákos Obecný (Phragmites Australis) V. až 4m. koř. cca 60 - 70cm max. 1,5 m
Životnost: „Zákoče“ je přímo úměrná hrubosti vloženého drenážního kamene a procentuální zastoupení pevných částic obsažených ve filtrované vodě při přítoku. Četnosti v osázení aerobními rostlinami. Odhad je od 5 do 30 let funkčnosti podle rozlohy a průtoku „Zákoče“.
Práce: „Zákoč“ pracuje ve dne, v noci,na jaře, v létě, v zimě – prostě stále a bez přispění el. energie. Což se cení, protože se většinou zakládají na odlehlejších a nevyužívaných místech .
Údržba: pro regulaci plevele je možno zvednout dočasně hladinu a tyto travní nálety „utopit“ 10 cm vody. Ale u této varianty je důležité mít hladinu a horní vrstvu kamínků v rovině.
Zima: pro lepší účinnost v tomto období je možné „Zákoč“doplnit vodou 5 cm nad kamínky. Ta zamrzne a část, kde je kořenový systém, pracuje dál. I následné sečení suché nadzemní části je příjemnější.

A přes zbylé pahýly odchází do ovzduší metan, který se tvoří při rozkladu hnilobného procesu v sedimentu.

 

Hodnocení plus:

 

  • okamžitá účinnost při spuštění
  • účinnost až 95 % po prorostení kořen. systému
  • nepotřebnost el. energie
  • fantastické začlenění do krajiny
  • nízká pořizovací cena
  • 100 % přínos do ekologie

 

Hodnocení mínus:

 

  • nedokáže rozložit všechny sloučeniny
  • při dlouhodobém vyschnutí – problém
  • dost velká záborová plocha

 

Údržba vegetace: na jaře zkontrolovat přítok a odtok, kontrola rostlin, pokud je někde slabší vegetace – dosadit (rozdělit stávající trsy a nasadit), pokud vegetace má opačnou tendenci – redukovat a třeba dosadit spíš kvetoucí kosatce, které nám pomohou vložit do osázení i estetickou pohodu. Celoroční kontrola plevele je důležitá spíš u drobnější výsadby. V zimním období po zamrznutí je ideální celkové posečení a odklizení posekané zeleně na kompost.
 

Vyhledávání

Kontakt

Rojal - Jezírka Kostelec Okrajová 477 Zlín-Kostelec 76314 Mapu najdete v sekci O nás 736 759 280